นิทรรศการ

dbแบนเนอร์

นิทรรศการกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้รับการปล่อยตัวอย่างสมบูรณ์ในปี 2566 นโยบายการจัดนิทรรศการในประเทศต่าง ๆ จึงมีการเปิดเผยทีละคนบริษัทของเรานำบุคลากรด้านการค้าต่างประเทศทั้งหมดของบริษัทเข้าร่วมในนิทรรศการที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ให้บริการลูกค้า และปรับปรุงความไว้วางใจของลูกค้าต่อไปเราจะยังคงเดินชมนิทรรศการต่างๆ

นิทรรศการ (1)
นิทรรศการ (3)
นิทรรศการ (4)
นิทรรศการ (2)